top of page

Aile Danışmanlığı
Üniversite Onaylı Sertifika Programı

MEB Müfredatına Uygun Program

İSTER ONLİNE İSTER YÜZYÜZE KATILIM SEÇENEĞİ İLE

Her Cumartesi / Pazar

Programın Amacı:

        04.09.2012 tarih ve 28401 sayılı resmî gazetede yayınlanan ilgili yönetmelikte belirlenmiş yeterliliklere sahip aile danışmanları yetiştirmektir. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika alarak, “Aile Danışmanı” unvanı alarak çalışabilirler. Bu unvanla yönetmelikte yer alan koşulları yerine getirerek Aile Danışmanlığı Merkezi açabilirler.

Kimler Katılabilir:

             Tıp, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar programa başvurabilir.

Eğitim Yöntemi:

Eğitim, yüz yüze dersler ve online katılım şeklinde yapılacaktır.

Eğitimin Kazandırdıkları:

 1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

 2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

 3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

 4. Mesleğin gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecektir.

 5. Katılımcı merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

 6. Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,

 7. Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,

 8. Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,

 9. Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,

 10. Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

 11. Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek çözüm odaklı müdahale hizmetleri planlamak ve uygulamak,

 12. Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,

 13. Tek ebeveynli veya yas sürecindeki ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,

 14. Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,

 15. Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

Eğitim Ayrıntıları

- Her Cumartesi / Pazar -

Toplam 500 Saat

 • 320 saat - Teorik

 • 120 saat - Uygulama

 • 60 saat - Süpervizyon

Eğitim Saatleri

10.00 - 18.00

- 1 Modül, 20 Saatten Oluşmaktadır -

Eğitim İçeriği

 1. Modül: Gelişim Alanları (Gelişim Dönemleri)

 2. Modül: Gençlik Dönemi (Gençlik Çağı Gelişim Özellikleri)

 3. Modül: Aile Olma (Aile Olma Sürecinde Destek Olma)

 4. Modül: Aile Yapısı

 5. Modül: Çocuklarda Görülen Uyum Problemleri

 6. Modül: Yaşlılıkta Görülen Uyum Problemleri

 7. Modül: Ergenlerde Görülen Uyum Problemleri

 8. Modül: Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç ve Öncü Yaklaşımlar

 9. Modül: Aile Danışmanlığında Post modern Yaklaşımlar

 10. Modül: Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımları

 11. Modül: Temel Psikolojik Danışmanlık Becerileri

 12. Modül: Aile Danışmanlığında Kriz ve Kriz Yönetimi

 13. Modül: Çocuk Hakları ve Hukuku

 14. Modül: Çocuk İstismar ve İhmali

 15. Modül: Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlar

 16. Modül: Meslek Etiği

 17. Modül: Aile Danışmanlığında Süpervizyon / Vaka Sunumu

 18. Modül: Aile Danışmanlığında Süpervizyon / Vaka Sunumu

 19. Modül: Aile Danışmanlığında Süpervizyon / Vaka Sunumu

Sertifikasyon:

% 80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitimin gerekliliklerini yerine getiren
katılımcılar (Uygulama, derse katılım ve süpervizyon) sınava tabi tutulurlar. Sınav sonucunda
70 ve üzeri puan alanlar Üniversite onaylı Aile Danışmanı sertifikası alabilirler.

Eğitmenlerimiz

Ebru Sinici

Uzman Psikolog

Psikoterapist

Aile Danışmanı

Nihal Gülle

Psikoterapist

Aile Danışmanı

Özlem Yalçın

Psikoterapist

Aile Danışmanı

Mehtap Acar

Avukat

bottom of page