top of page

Uygulanan Testler

Psikolojik testler; bireylerin duygu, düşünce, ilgi, tutum, kişilik özellikleri, yetenek ve davranışları gibi farklı açılardan standart koşullar altında gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu testler önceden yapılandırılmış şekilde uygulanmaktadırlar.

MOXO Dikkat Testi

Zeka Testleri

Nöropsikolojik Testler

Kişilik Testleri

WIPPF

Projektif Testler

Objektif Testler

Uygulanan Testler: Liste
bottom of page