top of page

Detaylı Özgeçmiş

Ebru Sinici_Ozgecmis.jpg

Ebru Sinici

Kurucu | Uzman Psikolog

Telefon:

+90 533 130 56 75

Email:

Address:

Çankaya Mah. Farabi Sok. No:17/3 
Çankaya/ Ankara

 • GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. (1996-1998)

 • GATA İdari ve Sosyal Hizmet Danışma Merkezi (1998-2001)

 • GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD. (2001- 2010)

 • GATA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. (2010-2012)

 • GATA Hemşirelik Yüksekokulu, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi (2012- 2016)

 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (2016 - 2023)

 • Travma tedavisinde Uzman Eğitimi Kursu. 1999 | Hacettepe Üniversitesi-Ankara

 • GATA Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kursu | 2002-Ankara

 • Bilişsel Davranışçı Terapiler Kursu. Teorik. 2004 | Compos Mentis Ruh Sağlığı Merkezi-Ankara

 • Bilişsel Davranışçı Terapiler Kursu 2005 | IX. Psikiyatri Bahar Sempozyumu-Antalya

 • EMDR I. Aşama Uygulayıcı Eğitimi Kursu 2006 | Davranış Bilimleri Enstitüsü-İstanbul

 • EMDR II. Aşama Uygulayıcı Eğitimi Kursu. 2007 | Davranış Bilimleri Enstitüsü-İstanbul

 • Brainspotting Phase I. 2007 | Davranış Bilimleri Enstitüsü-İstanbul

 • Pozitif Psikoterapi Temel Danışmanlık Eğitimi 2011 | Olgu Danışmanlık ve Eğitim Merkezi-Ankara

 • Pozitif Psikoterapi Master Eğitimi 2014 | Olgu Danışmanlık ve Eğitim Merkezi-Ankara

 • Pozitif Psikoterapi Eğitici Eğitimi 2015 | Olgu Danışmanlık ve Eğitim Merkezi-Ankara

 • Uygulamalı Hipnoz Eğitimi 2015 | Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü-Ankara

 • Çözüm Odaklı Kısa Süreli Yaklaşım Eğitimi (Nevin Dölek) 2015 | PDR Derneği-İstanbul

 • Aile Danışmanlığı (MEB Onaylı) 2018 | Başkent Üniversitesi-Ankara

 • Sinici E, Yildiz C, Tunay S, Ozkan H, Altinmakas M. (2004). The assessment of anxiety levels in patients with posttraumatic stress disorder. Acta Orthop Traumatol Turc. 38(2):145-8.

 • Yildiz C, Uzun O, Sinici E, Ateşalp AS, Özşahin A, Başbozkurt M. (2005). Psychiatric symptoms in patients treated with an Ilizarov external fixator.Acta Orthop Traumatol Turc. 39(1):59-63.

 • Sinici E, Tunay S, Kılıç E, Erler K, Altınmakas M. (2006). Psychological evaluation of patients with benign musculoskeletal system tumors].Acta Orthop Traumatol Turc. 40(3):199-201.

 • Sinici E, Tunay S, Tunay V, Kiliç E. (2008). Evaluation of patient quality of life after total hip arthroplasty.Acta Orthop Traumatol Turc. 42(1):22-5.

 • Kılıç E, Sinici E, Tunay V, Hasta D, Tunay S, Başbozkurt M. (2009). Evaluation of quality of life of female patients after bilateral total knee arthroplasty. Acta Orthop Traumatol Turc. 43(3):248-53.

 • Sinici E, Erden G, Yurttaş Y (2009). Akut Stres Bozukluğunda Bir Müdahale Tekniğinin Uygulanabilirliği: Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR). Yeni Symposium 47(4): 178-186.

 • Sinici E. (2010) Adli Psikolojide Etik Kurallar. Bilimsel Mektup. Dirim Tıp Gazetesi 85: 1 (35-39) .

 • Sinici E, Maden Ö, Ak M, Bozkurt A, Özşahin A. (2012) Bir Cinsel Tecavüz Vak’asında EMDR Uygulaması: Vak’a Sunumu. Yeni Symposium. 50: 58-60.

 • E Sinici, T Sarı, & Ö Maden (2014).Primary And Secondary Capacities in Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) Patients in terms of Positive Psychotherapy. International Journal of Psychotherapy. November 18:3.

 • Sinici E, Erden G, Öznur T, Kılıç E (2014). Effectiveness of Eye Movements Desensitization and Reprocessing Technique in Acute Stress Disorder Occuring After Traffic Accidents. Literatür Sempozyum Sayı:2 12-20. (Yüksek Lisans Tezim)

 • Sinici E. (2015). A Balance Model for Patients with Post-Traumatic Stress Disorder. International Journal of Psychotherapy. November 19:3.

 • Sinici E. (2016). The Effectiveness of EMDR Therapy in the Treatment of the Phamtom Limp Pain.

 • Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29:4. 349-358.

 • Sinici E. (2017). Primary and Secondary Capacities of First Grade Nursing Students in the Context of Positive Psychotherapy. International Journal of Psychotherapy. January 21:1.

 • Sinici E. (2018). Tedaviye Dirençli Obsesif Kompulsif Bozuklukta Pozitif Psikoterapi Etkili Olabilir Mi?

 • Bir Olgu Sunumu. Klinik Psikiyatri Dergisi. 21 (4). 407-413.

 • E. Sinici, P. Bayar (2021) Dans Sporu Yapanların Psikolojik Durumlarının Benlik Saygılarına Etkisi: Gözlemsel-Tanımlayıcı Araştırma. The Effect of Dancer's Psychological States on Their Self-Esteem: Observational-Descriptive Research. Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 13(3):461-9 doi: 10.5336/sportsci.2021-83308

bottom of page