top of page

Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi Temel Eğitimi

Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi Nedir?

       Pozitif Psikoterapi 1960’ların sonlarında Prof. Nossrat Peseschkian ve çalışma arkadaşları tarafından Almanya’da geliştirilmiştir.

       Pozitif Psikoterapi (PPT); psikodinamik yaklaşımlar, varoluşçu-hümanisttik yaklaşımlar, davranışçı yaklaşımlar ve kültürlerarası terapi yaklaşımları olmak üzere dört ana yaklaşımın etkileriyle ortaya çıkan bütüncül bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Pozitif psikoterapi; kullandığı yöntemleri, sistematik bir şekilde danışanların ya da ailelerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde esnetebilme olanağı sağlamaktadır. 

           Pozitif kavramı Latince “positum” deyiminden türetilmiş; var olan, gerçek, fiili, verilmiş, realite, somut anlamındadır. Bu kavram; çatışmayı çözebilmek için semptomun ne işe yaradığını keşfetmeleri ve işe yarayan bir çözüm bulabilmesi için danışanın kapasitelerini psikodinamik olarak harekete geçirmeleri için Pozitif Psikoterapi yaklaşımının odağını yansıtmaktadır. Pozitif Psikoterapi; bireysel, çift ve aile psikoterapisinde, kişide var olan kapasitelerin ve kaynakların kullanımını merkeze alan bir psikoterapi yaklaşımıdır. 

        Pozitif Psikoterapi 1960’ların sonlarında Prof. Nossrat Peseschkian ve çalışma arkadaşları tarafından Almanya’da geliştirilmiş olup etkisi kanıtlanmıştır; “Pozitif Psikoterapi Geçerlik Çalışması” 1997 yılında Tıp alanında Almanya’daki en prestijli kalite ödülü olan Richard Marten Ödülünü alarak tanınmıştır.

          Diğer Terapi Ekollerinden Farkı: Kendi kendine yardım – Pozitif psikoterapi kişiye çatışmaların ve semptomların fonksiyonunu keşfetmesini sağlayarak onları teşhis damgasının yarattığı umutsuzluktan kurtarır. Danışanı aktif bir şekilde arama ve deneme konusunda cesaretlendirir. Böylece, kişi kendinin olduğu kadar çevresinin de terapisti olur. 

 

Pozitif ve Kültürlerarası Temel Danışmanlık Eğitimi Hakkında

               Bu eğitimin amacı, Pozitif Psikoterapinin temel kavram ve tekniklerini vermektir. Temel Eğitim Programı toplam 200 saatten oluşmaktadır.

               Program; 120 saatlik kısmı teorik ve metodolojik interaktif çalışma, 30 saatlik kısmı kendini-keşif grup çalışmalarını içerir. Eğitim modülleri arasındaki dönemlerde katılımcılardan kendi aralarında intervizyon olarak gerçekleştirmeleri beklenen yapılandırılmış, toplam 30 saatlik çalışma gerçekleştirmeleri beklenmektedir. 20 saatlik de literatür araştırma, kitap okuma ve proje çalışması yapılacaktır.

         Yedi ayrı modül şeklinde (Cumartesi-Pazar) yoğunlaştırılmış şeklinde verilecek olup, eğitmenler; Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından uluslararası düzeyde eğitim verme konusunda yetkilendirilmiştir.  (http://positum.org/training/trainers/)

            Ayrıca; temel eğitimi ve gerekli çalışmaları başarı ile bitiren kişiler Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından “Pozitif Psikoterapi Temel Danışmanı” (Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy) sertifikasını almaya hak kazanırlar. World Association For Positive Psychotherapy tarafından gönderilecek sertifikanın ücretini ödemeleri gerekmektedir.

Verilecek eğitim, The European Association for Psychotherapy (EAP) tarafından akredite edildiğinden dolayı eğitim saatleriniz “Avrupa Psikoterapi Sertifikası” (European Certificate For Psychotherapy) alabilmek için oluşturacağınız başvuru dosyasına eklenebilmektedir. Böylece Avrupa Psikoterapi Sertifikası (European Certificate of Psychotherapy) alma sürecinde ilk adımınızı atmış olacaksınız.

Modüller:

I. Modül: Pozitif Psikoterapinin Sunumu
•       Pozitif Psikoterapi: tanımı, tarihçesi, organizasyon, etkinliği, eğitim modeli
•       Pozitif Psikoterapinin üç temel ilkesi
•       İnsanın pozitif kavramsallaştırılması ‘positum’ kavramı
•       Gelişim potansiyelleri olarak temel yetenekler.
•       Denge Modeli: Yaşamın 4 boyutu
•       Çatışma reaksiyonunun 4 alanı
•       Terapinin 5 aşaması ve kendi kendine yardım
•       Pozitif Psikoterapiye pratik ve kendi deneyimlerimiz üzerinden başlamak
II. Modül: Pozitif Çatışma Çözümü
•     PPT’nin gelişim teorisi
•     Gerçek çatışma ve gerçek yetenekler.
•     Çatışma reaksiyonunun 4 alanı ve çözüm, savunma mekanizmaları
•     İkincil ve birincil yetenekler.
•     Mikrotravma kavramı ve çatışmanın içeriği. Farklılaşma Analiz Envanteri
•     Geçmiş yaşantılar üzerinde dörtlü model boyutu.
•     Geçmiş yaşantılar üzerinde gerçek yeteneklerin gelişimi
•     Geçmiş, şimdi ve gelecek modelleri
•     Çatışma çözümünün 5 aşaması
III.  Modül: Anahtar Çatışma ve Terapist-danışan ilişkisi
•     Gerçek Çatışma: Çatışmaya tepki verebilme yeteneği
•     Anahtar Çatışma: reaksiyon modunun regülâtörü
•     Anahtar çatışmayı beş basamakta ele alma
•     Etkileşim basamakları
•     İlişkinin ve sorumluluğu 4 boyutu.
•     Makro travmalar ve 4 reaksiyon alanı üzerine etkileri
•     Pozitif terapist-danışan ilişkisi
•     Tedavi ve konsültasyonun 5 aşaması
•     Terapi seansında 5 aşamanın gösterilmesi
•     Grup çalışması içinde deneyimleme
IV.  Modül: Psikoterapide Kültürlerarası Yaklaşım:
•     Çok kültürlü bir dünyada yaşamanın zorlukları ve yararları.
•     Terapötik ilişkide kültürel değerlerin etkisi
•     Pozitif Psikoterapide hikâyelerin, atasözlerinin ve fıkraların kullanımı: fonksiyonlar, kaynaklar, yapı ve pratik uyarlamalar.
•     Aile kültürü, kavramlar ve gelenekler. Kavramlar ve ilişkilerimiz üzerine kültürel değerlerin etkisi. Gelenekler ve yanlış anlamalar.
•     Psikodinamik hipotez olarak çatışmanın ve bozukluğun pozitif yorumlanması
V.  Modül: Pozitif Psikoterapinin Aile Terapisinde Uygulanması
        Pozitif Aile Terapisi: Aile terapisinde araçlar, aile terapisinde terapistin rolü.
•       PPT’de ilk görüşmenin 5 aşaması
•       Terapi veya danışmanlığın 5 aşaması
•       Seansın 5 aşaması
•       Kendi kendine yardım ve eğitimde 5 aşama
VI. Modül: Pozitif Psikoterapide Psikosomatik Hastalıklara Yaklaşım
•     Pozitif Psikoterapide tedavi yaklaşımları
•     Çatışmalara reaksiyon kapasitesi olarak hastalık ve bozuklukların pozitif fonksiyonu
•     Pozitif psikoterapi bağlamında psikosomatik hastalıkların ele alınması
•     Psikosomatik hastalıklarda yeteneklerin incelenmesi
•     Psikosomatik hastalıklarda çatışmalar
•     Pozitif psikoterapi bağlamında psikosomatik hastalıkların tedavisi
VII. Modül:
•     Kendini keşif çalışmaları ve sözlü sınav

bottom of page