top of page
Therapy Office

Uzmanlık Alanlarımız

Uzmanlık Alanlarımız: Hizmetler
Terapi seansı

EMDR

Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme (EMDR) Francine Shapiro tarafından 1987 yılında keşfettiği ve spontane göz hareketlerinin, negatif ve rahatsız edici düşüncelerinin yoğunluğunu azaltması temelinde geliştirilen güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır (Maxfield, 2009). Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme (EMDR), kaza, savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan olaylar gibi rahatsız edici yasam deneyimlerinin oluşturduğu duygusal sorunların yanında, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı ve başka sorunların tedavisinde de etkilidir (Shapiro, 2016).

Destek Grubu

POZİTİF PSİKOTERAPİ

Pozitif Psikoterapi, Nossrat Peseschikan  ve arkadaşları tarafından 1960’ların sonralarına doğru Almanya’da geliştirilmiştir. Pozitif psikoterapi kültürlerarası bir kuramdır ve bilişsel, davranışçı, dinamik, hümanistik yapıların eklektik olarak kullanılmasını sağlar. Pozitif Psikoterapi depresyon, kaygı, agresyon, fobik reaksiyonlar, öğrenme bozuklukları ve pek çok psikosomatik semptomun tedavisinde etkilidir. Pozitif Psikoterapi Avrupa Psikoterapi Birliği tarafından psikoterapi metodu olarak onaylanmaktadır.
Pozitif psikoterapide hikayeler; atasözleri, bilge sözler ve metaforlar terapist ve hasta/danışan arasında aracı olarak kullanılır; çatışma çözümlemede fanteziyi kullanmaya cesaretlendirmede ve gelecek durumlar için hatırlatıcı olmada yardım etmesi amacıyla terapotik bir teknik olarak işlev görür. (Peseschkian, 1998)

Terapist

BİREYSEL PSİKOTERAPİ

Bireysel psikoterapi danışanla terapistin birebir olarak danışanın terapiye getirdiği sorunlar üzerine çalışılmasıdır. Bu sorunlar oldukça çeşitli olabilir; ilişkisel sorunlar, davranışlar, duygular bunlara bir kaç örnektir. Amaç danışanın terapisti ile birlikte ruhsal iyilik halini tekrar oluşturma veya ruhsal iyilik halini korumaya yöneliktir.

Çift Terapisi

AİLE TERAPİSİ

Bireysel olarak terapi desteği alan bireylerde aile yapısının öneminin fark edilmesiyle aile terapisi ortaya çıkmıştır (Samancı ve Ekici,1998). 60’lı yıllarda ortaya çıkan aile terapisi çok tercih edilen bir psikoterapi yöntemidir. Bireysel terapide doğrusal biçimde ilerleyen süreç, aile terapisinde döngüsel bir süreç söz konusudur ( Hoffman, 1981). Bu fark bireyin ya da ailenin bahsettiği durumları, etkileşimin işlevi ve sonucu olarak ele alınmasına imkan sağlar. Aile terapisi ailedeki bireyler arasında iletişimin kuvvetlendirilmesini ve çatışmaların üstesinden gelmesini amaçlar. 

Psikolog

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), düşünce, duygu ve davranış temelinde yapılandırılan bir terapi şeklidir. BDT, bilişsel, davranışsal yöntemler ve sorun çözme becerilerine yönelir. 1970’li yıllarda bilişsel kuram Beck ve Ellis öncülüğünde ortaya çıkmıştır ve Zamanla bilişsel psikoloji ve sosyal öğrenme kuramları ile zenginleşmiştir (Özcan ve Çelik, 2017).
Bilişsel davranışçı terapi, otomatik düşünceler, ara inançlar, temel inançlara odaklanarak seanslar boyunca danışanın getirdiği bu düşünceleri inceler. BDT ilk başta sadece depresyonu ele alırken zaman içinde panik bozukluk, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete, yeme bozukluklarının tedavisinde etkili olmuştur. 

Çift Terapisi

EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

Evlilik öncesi danışmanlık, evlenecek olan çiftlere evlilik süreci gerçekleşmeden önce verilen hizmettir. Amaç, evliliğe kendini hazır hissetme, partnerini tanıma, duyguları tanımanın yanında sağlıklı iletişim kurma, iletişim becerileri geliştirme, problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik danışmanlık sağlamaktır. 

Aile Gezisi

ÇİFT TERAPİSİ

Çift terapisi genellikle evlilik terapisi olarak da bilinmektedir. Bu terapinin amacı çatışma yaşayan çiftlerin arasındaki etkileşimi değiştirerek sağlıklı bir iletişim kurmalarını sağlamaktır (Akdemir ve ark, 2006).

Distanced Couple

AYRILMA VE BOŞANMA DANIŞMANLIĞI

Son zamanlarda kendinizi moralsiz hissediyor, hiçbir şeyden keyif alamıyor musunuz? Bir uzmandan yardım alma zamanı gelmiş olabilir. Çift Terapisi seanslarımız, danışanlarımızın hayatlarının en karmaşık ve zorlu durumlarına karşı dahi olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı oluyor. Siz de hayata güzel tarafından bakmayı öğrenmek isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

Mutlu Gençler

ÇOCUK ERGEN DANIŞMANLIĞI

Terapi seanslarımda mevcut sorunlarınızı çözmeye ve olumlu düşünce ve davranışlar geliştirmeye odaklanırız. Tepkilerinizi "yeniden şekillendirmenize" yardımcı olacağız ve yaşamın zorluklarıyla baş etmenizi sağlayacak değerli araçlar sunacağız. Kişiselleştirilmiş özel danışmanlık seanslarımı yararlı ve ilham verici bulacağınızdan eminiz. Randevu almak için bize ulaşabilirsiniz.

Boyama Fırçası

OYUN TERAPİSİ

Özellikle okul öncesi çocuklarının kendini ifade yönteminin oyun olduğu bilinmektedir. Çocuklar bu sayede duygu ve davranışlarını, dünyalarında olup bitenleri aktarırlar. Oyun terapisi çocuğun bu yansıtmalarını incelemek için önemli bir terapi yöntemidir (Buchalter, 2004). Oyun terapisi ile; kızgınlık,  endişe, üzüntü, korku, saldırgan davranışlar, ayrılma korkusu, çekingenlik, uyku, yeme veya tuvalet sorunları ele alınabilir (Pelham, 1972; Beers 1985).

Hipnoz

HİPNOZ

Hipnoz, çeşitli nesnelerle veya sözle oluşturulan özel bir bilinç halidir. Kişi hipnozu uygulayan kişiye odaklanır, dinler ve anlar. Bu sırada dışarıdan gelen uyarıcılara kendini büyük ölçüde kapatır. Kişinin bilinçli kontrolü ortadan kalkmaz, yapması istenilen şey kişinin değerlerine uymuyorsa kişi bunu uygulamaz ve hipnozdan çıkar.

Hipnoz; tik, kekemelik, trikotilomani, yeme bozuklukları, obezite, konversiyon bozukluğu, cinsel işlev bozuklukları, sigara bağımlılığı, dissosiyatif bozukluklar, fobiler, panik bozukluğu,  sosyal fobi, sınav kaygısı, travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlarda kullanılabilir.

Kütüphanede Ders Çalışan Öğrenci

ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ

Çözüm odaklı terapi, bilişe ve davranışa odaklanmaktadır. Terapide hedefler net olarak belirlenir ve danışanın motivasyon kaynağı olarak gördüğü durumu artırmayı vurgular ( Fish, 1996).  Danışanın kişiliği ile çalışmadığı ve probleme odaklandığı için kısa sürelidir. Problemin varlığının yanında gelecekte bir şeylerin nasıl daha iyi olacağı konusunda fikir üretir (Smock, Froerer, Beavin, 2013). Terapi genellikle 12 oturum şeklinde, 8 aylık bir süreçte ilerler (Laaksonen, Knekt, Sares-Jaske, Lindfors, 2013). Bu durum danışan- terapist arasındaki ilişkiye göre değişkenlik gösterebilir.  

bottom of page