top of page

Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi Master Eğitimi

         Master Düzey Eğitiminin amacı: Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapist yetiştirmek, katılımcıların Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi ve yöntemleri ile ilgili bilgilerini derinleştirmeleri ve psikoterapi uygulamalarında deneyim kazanmalarını sağlamaktır.  Eğitmenlerimiz Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından uluslararası düzeyde eğitim verme konusunda yetkilendirilmiştir.

Katılımcılar;

Tıp, Psikoloji, Psikiyatri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmet alanlarındaki lisans  mezunlarının Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi (200 saat) tamamlamış ve WAPP sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Eğitim süreci; iki bölümden oluşmaktadır:

1. Bölüm: 

Teorik eğitim: 330 saat (11 Modül)

Kendini Tanıma: 220 saat (7 Modül)

Toplam 550 saat.

2. Bölüm: 

Bölüm 1’in 550 saatlik eğitimini tamamlayanlar 2. Bölüme geçmeden önce bir sözlü değerlendirmeye tabi tutulurlar. Gereklilikleri yerine getirenler ise 2. bölüme geçebilirler. Bu bölüm, danışanlarla 500 saatlik uygulama ve 150 saatlik süpervizyon (grup ya da bireysel) eğitimleriyle toplam 650 saatlik (minimum 1 yıl) bir süreci kapsar.

Modül Konuları ve Tarihler:

1. Modül: Kendini Keşfetme (27/28 Ocak 2024)

2. Modül: PPT'de Psikodinamik (17/18/25 Şubat 2024)

3. Modül: PPT'de Psikodinamik Değerlendirme ve İlişkiler (8/9/10 Mart 2024)

4. Modül: Kendini Keşfetme (27/28 Nisan 2024)

5. Modül: PPT'de Psikodinamik Süreç (18/19 Mayıs 2024)

6. Modül: PPT'de İlk Görüşme ( 7/8/9 Haziran 2024)

Bu Modülden sonrakilerin tarihleri daha sonra belirlenecektir...

7. Modül: Kendini Keşfetme 

8. Modül: PPT'de Tedavi ve Müdahale Planlaması

9. Modül: Ruhsal Bozukluklar 1
10. Modül: Kendini Keşfetme

11. Modül: Ruhsal Bozukluklar 2

12. Modül: Kişilik ve Karakter ve Travma

13. Modül: Kendini Keşfetme

14. Modül: Salutogenez, Psikosomatik, Stresle İlişkili Bozukluklar

15. Modül: Kişilerarası Çatışmalar

16. Modül: Kendini Keşfetme

17. Modül: Pozitif Psikoterapi Uygulamaları

18. Modül: Kendini Keşfetme

bottom of page