top of page

Atılganlık-Girişkenlik Atölyesi

Price

Herkese Açık

Süre

6 Oturum

Kurs Hakkında

Bu atölyenin amaçları:

  • Atılgan, atılgan olmayan ve saldırgan davranış nedir?

  • Duygu-düşünce-davranış modeli.

  • Atılganlıkta sözsüz iletişim.

  • Hayır diyebilme.

  • Genel konuşmaları başlatma, sürdürme ve sonlandırma.

  • Bir dilekte ve ricada bulunabilme.

  • Olumlu ve olumsuz duygu ve düşünceleri ifade edebilme.

  • Dolaylı yoldan aşağılama ile başa çıkmadır.

     Atölyemiz 6 ayrı oturumdan oluşmaktadır. Herkesin katılımına açıktır.

Eğitmen

Kurucu | Uzman Psikolog Ebru Sinici

Kurucu | Uzman Psikolog Ebru Sinici
bottom of page