top of page

Atölyeler

ÖFKE İLE BAŞA ÇIKMA ATÖLYESİ

 

        ACABA ÖFKEYİ YÖNETMEYİ ÖĞRENEBİLİRSEK;
Daha mutlu olabilir miydik ?
Daha az insandan nefret edebilir miydik ?
Daha az anlaşmazlıklarımız olabilir miydi ?
Daha az rahatsız olabilir miydik ?

           Öfke- nefret, sinirlilik, hiddet, dargınlık, somurtkanlık ve üstesinden gelmek için intikam almak ya da engelleri aşmak –ihtiyaçların karşılanmasını önleyen engelleri aşmayı veya yok etmeyi hedefler. Bu duygu, durumu değiştirmeye, gerçek veya potansiyel saldırgana zarar vermeye veya istediğinizi başkalarının yapmasına imkân verir. Öfkeyi kendinize yönlendirirseniz bu, suçluluk şeklinde algılanır. Eğer öfke açığa çıkarılmadıysa dargınlık veya suçluluğa dönüşür. Öfkenin karakteristik bir özelliği, öfkenin şiddet (intikam) içerebilecek sürekli tepkilere yol açması, yani zincirleme reaksiyon yaratmasıdır.

            Bu atölyenin amacı; öfke duygusunu tanımak, tanımlamak, öfkeli olmanın bize ve çevremize verdiği zararları incelemek, öfkeyi nasıl kontrol altında tutacağımızı öğrenmek, öfkeli olan kişilerle nasıl baş edeceğimizi öğrenmektir.

            Toplam 10 oturumdan oluşacak atölyemiz öfke ile başa çıkma isteyen herkesin katılımına açıktır. Her oturum 90-120 dakikadır.

STRESLE BAŞA ÇIKMA ATÖLYESİ

           Bu atölyenin amacı; kişilerin stres yaratan kaynaklar hakkında bilgilenmelerini sağlayarak, uygun başa çıkma stratejilerini kullanmayı öğrenmelerine yardımcı olmak ve stres düzeylerini düşürmeleri için gerekli becerileri bu kişilere kazandırabilmektir.

            Programa katılan kişilerin stres konusunda bilgi sahibi olmaları, stresin yaşamları üzerindeki etkilerini anlamaları, bu beceriler hakkında tartışarak başa çıkma becerileri geliştirebilmeleri, problem çözme, rahatlama eğitimi, olumlu düşünme gibi yöntemleri öğrenip günlük yaşamda uygulayabilmeleri ve bunların sonucunda yaşadıkları stresle daha etkin bir şekilde başa çıkabilmeleri hedeflenmektedir.

            Atölyemiz 4 ayrı oturumdan oluşmaktadır. Herkesin katılımına açıktır.

Atılganlık-Girişkenlik Atölyesi

Bu atölyenin amaçları

* Atılgan, atılgan olmayan ve saldırgan davranış nedir?
* Duygu-düşünce-davranış modeli.
* Atılganlıkta sözsüz iletişim.
* Hayır diyebilme.
* Genel konuşmaları başlatma, sürdürme ve sonlandırma.
* Bir dilekte ve ricada bulunabilme.
* Olumlu ve olumsuz duygu ve düşünceleri ifade edebilme.
* Dolaylı yoldan aşağılama ile başa çıkmadır.

     Atölyemiz 6 ayrı oturumdan oluşmaktadır. Herkesin katılımına açıktır.

DENGE MODELİYLE (YAŞAMIN 4 BOYUTU) KENDİNE BAKIŞ

        Denge Modeliyle (Yaşamın 4 Boyutu) Kendine Bakış Atölye Çalışması ile beden, iş, başarı, verimlilik, düşünce, mantık, planlama, çaba, kontrol, sevgi, bakım, sorumluluk, duygu, sosyal etkileşim, anlam, idealler, gelecek, hedefler  ve yaşamla ilgili kişisel farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır. Daha dengeli bir yaşam için yaşam enerjisinin dağılımı daha istendik hale getirme noktasında çözümler tartışılacaktır.

İçerik:

 • Denge Modelinde Yaşamın 4 Boyutunun Tanıtılması

 • Sorularla Katılımcılara Denge Modeli Uygulaması

 • Dengede Bir Yaşam İçin Neler Yapılabilir?

Atölyemiz 18 yaş üstü herkesin katılımına açıktır ve 3 saat sürecektir.

«KADINCA»
İLİŞKİLERE (Aşk, sevgi, evlilik…)
ATÖLYE ÇALIŞMASI

        İlişkide kişinin, kendisini daha yakından tanıması,  farkındalık kazanması, güçlü bir ilişki için beceriler öğrenmesi amaçlanmaktadır.

İçerik:

 • Aşk nedir?

 • Sevgi nedir?

 • Evlilik nedir?

 • Yetişkinlikte Bağlanma

 • Aşkın Türleri

 • Romantik ilişkilerde Çatışmayı Ortaya Çıkaran Nedenler

 • Çatışmayla Başa Çıkmada Kullanılan Yöntemler

 • İlişki Yönetme Becerisi

 • İyi İlişkide Öne Çıkan Duygu/Düşünce/Davranışlar

 

Atölyemiz 18 yaş üstü kadınların katılımına açıktır ve 3 saat sürecektir.

Duyguları Tanıma, Karşılama ve Kucaklama Atölyesi

        Bu atölyemizde; bir olay, kimse ya da nesnenin  iç dünyamızda oluşturduğu, uyandırdığı yankı, etki, tepki, izlenimi fark ederek  duyguları tanıma, anlama ve kontrol etme becerileri hakkında farkındalık kazandırma amaçlanmaktadır.

İçerik

 • Duygu nedir?

 • Duygu-düşünce davranış döngüsü, farkları ve akışı

 • 6 Temel duygu tanımı

                - Sevinç, Öfke, Üzüntü, Korku, İğrenme, Şaşkınlık

 • Duygu repertuarı, duyguları ifade etme ve önemi

 • Kas Gevşemesi

 • Nefes Gevşemesi

 • Yargısız Farkındalık

 • Kabul ve Tolerans

 • Şefkatli Öz Destek

 • Duyguları Analiz Etme

 • Duyguları Değişimleme

 • Kitap, video, film önerileri.

 

 Atölyemiz; 18 yaş üstü herkese açıktır ve 3 saat sürecektir.

bottom of page